image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
8355/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luataj
Lượt xem: 86
Tải về
181/TB-UBND 08/12/2017 Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Ý Yên năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 93
Tải về
Số 05/KH-UBND 28/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Yên Phong
Lượt xem: 14
Tải về
Số 19/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 20
Tải về
Số 18/QĐ-UBND 29/03/2022 Quyết định về việc công bố ngày bầu cử và hình thức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026 xã Yên Phong
Lượt xem: 14
Tải về
Số 27-32/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định về việc thành lập tổ bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026 các thôn trên địa bàn xã Yên Phong
Lượt xem: 16
Tải về
Số 04/KH-UBND 29/03/2022 Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ trưởng thôn 2019-2021; Bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 14
Tải về
Số 06/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch tổ chức tiêm phòng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
Số 34-39/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2026 (6 thôn)
Lượt xem: 13
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Phong- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Phong- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenphong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang